Facebook

שריר הסופראספינטוס –Supraspinatus הינו אחד מארבעת השרירים בחגורת הכתפיים אשר נחשבים לשרירי מסובב הכתף - Rotator cuff.  זהו שריר עבה ומשולש הממוקם בחלק האחורי של עצם השכמה – Scapula. 
 
תפקיד:
שריר הסופרספינטוס אחראי על תנועת  הרחקת כתף – עד זווית של כ – 30 מעלות. השריר פועל בשילוב עם שרירים אחרים מקבוצת מסובבי הכתף - Rotator cuff כדי לייצב ולשלוט בתנועת הכתף.

 

תחל:
השקע שמעל לקוץ השכמה - Supraspinous fossa.

 

אחז:
השריר מתחבר אל אחת מבליטות הגרמיות של עצם הזרוע העליונה - החלק האחורי הפרוקסימלי של ה-Humerus Tuberosity.
 


אספקת דם:
אספקת הדם אל השריר מתבצעת על ידי העורק הסאב סקפורלי - Suprascapular artery

 


 סופראספינטוס - Supraspinatus

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום