Facebook

שריר הסאבסקפולאריס ( השריר התת שכמי )  - Subscapularis, הינו אחד מארבעת השרירים בחגורת הכתפיים אשר נחשבים לשרירי מסובב הכתף - Rotator cuff. זהו שריר עבה ומשולש הממוקם בצד הקדמי של עצם השכמה. ל-סאבסקפולאריס תפקיד מכריע ביציבות ובתנועה של מפרק הכתף.
 
 
תפקיד:
שריר הסאבסקפולאריס אחראי בעיקר על הסיבוב המדיאלי (פנימי) של מפרק הכתף. בנוסף לשריר תפקיד בייצוב של ראש ההומרוס - Humeral head בתוך חלל הגומתי - - Glenoid fossa במהלך תנועות זרוע שונות.

 

תחל:
מקורו של שריר הסאבסקפולאריס ב-subscapular fossa, שקע התת סקפולרי - שקע קעור על המשטח הקדמי של עצם השכמה.

 

אחז:
השריר מתחבר אל עצם הזרוע בחלק האחורי של ה-Humerus Tuberosity.

 

אספקת דם:
אספקת הדם לשריר הסאבסקפולאריס מסופקת בדרך כלל על ידי ענפים של העורק התת-סקפולרי - Subscapular artery
 


 סאבסקפולאריס - Subscapularis

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום