Facebook
מלטוז הינו תוצר הפירוק של עמילןרב סוכר, על ידי האנזים עמילאז. בגוף האדם מלטוז מתפרק לשתי מולקולות של גלוקוז על ידי מלטאז, אנזים אשר מצוי ברירי המעי הדק. מקורות תזונתיים המכילים מלטוז הינם זרעים אשר מכילים עמילן שמתפרק למלטוז, תפוח אדמה, בטטה, בירה, שמרים. 
מלטוז הינו דו סוכר המורכב משתי יחידות של החד סוכר גלוקוז. נוסחתו הכימית הינה C12H22O11.


מלטוז - Maltose

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום