Facebook
לפני שהגעתי לליאור לא האמנתי שאפשר להגיע לרמת חיטוב גבוהה בתקופה כל כך קצרה.
דיברתי עם חבר שהפנה אותי לליאור וחגית. כשהגעתי אליהם התחלתי תכנית אימונים ותפריט תזונה שמותאמת אישית לי והתוצאות לא איחרו להגיע.
( מצורפות תמונות לפניכם, בתקופה של חודש בלבד! )
אני רוצה להודות לשניכם על היחס האישי והתומך ועל תוצאות מהירות בתקופה קצרה.

רוני צדיק.

המלצות וסיפורי הצלחה - רוני צדיק