Facebook
לליאור הגעתי דרך המלצה של חבר, אחרי שנים שנאבקתי עם המשקל, כשהייתי בטוחה שאני יודעת איך לרדת במשקל ואיך לאכול בריא. הגעתי במשקל עודף קל, מלאת חששות.

ליאור ייעץ לי במקצועיות, בהקשבה מלאה ללא שיפוטיות. נבנה לי תפריט מותאם לאורח חיי בצורה כזאת שיכולתי באמת לדבוק בו. קיבלתי ידע וכלים להתמודד עם אוכל מעבר ל"תקופת דיאטה"- אלא לכל חיי.

בזכות ליאור הייתי מסוגלת לעשות שינוי משמעותי בחיים שלי. הירידה במשקל היא הישג שולי לעומת ההישג של שינוי אורח החיים שעברתי - לדעת שאני בנקודה שאני יודעת באמת את המשמעויות והכמויות של מה שאני אוכלת, והאהבה לספורט שלא תיארתי לעצמי בחיים שאפתח.
 
תודה רבה ליאור וחגית!

המלצות וסיפורי הצלחה - חן ברבן