Facebook
"ליאור שלום רב!
שנים שתמיד אני אומר לעצמי וגם עושה לא מעט פעמים דיאטה.
תמיד מוריד קצת אבל מעלה יותר. אבל כשנכחתי באחת ההרצאות שלך דרך המאמן שלי הבנתי איפה טעיתי שניסיתי לעשות לבד ובלי הדרכה ממקצוען אמיתי כמוך.
התחלנו להיפגש ולבנות תכנית שמתאימה לצרכים שלי. וממפגש למפגש הורדתי במשקל ולא העליתי בחזרה. בפעם האחרונה שעליתי, חשבתי שהמשקל "מזייף" כי לא האמנתי שהתהליך הוא היה פשוט לי והתאמת את התכנית כל פעם מחדש לפי צרכיי.
ליאור עשית עמי חסד שהראית לי מהי דרך חיים בריאה ועל זה תודה רבה"

דרור מנדלסון

המלצות וסיפורי הצלחה - דרור מנדלסון