Facebook
אל ליאור הגעתי דרך מרכז הג'ודו שבו מתאמן בני נתנאל, הגענו כחודש ימים לפני  אליפות ישראל והיה צריך להגיע למשקל כדי להתחרות בקטגוריה מסוימת .
ליאור קיבל אותנו באדיבות ומקצועיות רבה, היה שותף מלא בתהליך כולו וידע לחזק את נתנאל ברגעים קריטיים, ליאור היה מעורב באופן מקצועי אך יותר מזה באופן רגשי בתהליך והיה חשוב לו לא רק להגיע למשקל הרצוי אלא ההצלחה של נתנאל בתחרות.
ראוי לציין גם כי בזכות הדיאטה וההסבר של ליאור כל הבית עבר לאכול באופן מבוקר ובריא יותר.
ישר כוח על ההשקעה ותודה.

משפחת שדה.

המלצות וסיפורי הצלחה - ברטי שדה