Facebook
כאשר החלטתי לנסות (שוב) להתחיל תהליך של ירידה במשקל, הדרך נראתה כמעט בלתי אפשרית. 
פעמים אין ספור בעבר ניסיתי שיטות שונות ומשונות להורדת משקל. לצערי, השיטות לא צלחו. בעזרתו של ליאור, שהיווה מקור אדיר למוטיבציה, הצלחתי לעשות שינוי באורח החיים שלי ולהשיל עשרות קילוגרמים. ליאור היה שם ברגעי המשבר וברגעים שבהם הירידה במשקל נעצרה, תמיד עם עצות ושינויים למשטר התזונה אשר הוכחו כאפקטיביים ואפשרו את המשכת התהליך ואת הגשמת המטרה הסופית. 
אין לי ספק שלולא הדרכתו של ליאור שנהב לא הייתי מגיע לתוצאות מרחיקות הלכת אליהן הגעתי. ליאור הוכיח כי השילוב בין תזונה בריאה לבין תכניות אימון אפקטיביות הינו הדרך הנכונה ביותר לתוצאות מרשימות. 
 
אריאל עמינצח
יוני 2012

המלצות וסיפורי הצלחה - אריאל עמינצח