Facebook
לקטולוז -  4 O-beta-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose  הינו דו סוכר אשר מורכב מחד הסוכרים פרוקטוז וגלקטוז. לקטולוז מיוצר באופן סינטטי מלקטוז ומשמש לטיפול בעצירות כרונית ובאנצפלופתיה כבדית.
 


ייצור לקטולוז                                                                          

ייצור לקטולוז מלקטוז, דו סוכר אשר מורכב מגלוקוז וגלקטוז, מחייב המרה של גלוקוז לפרוקטוז.
תהליך ייצור הלקטולוז כולל חימום תמיסה אשר מכילה כ – 60% לקטוז לטמפרטורה של כ – 102 – 100 מעלות צלזיוס וחשיפה למגיבים בסיסיים כגון: סידן הידרוקסידי, נתרן הידרוקסידי או מגנזיום הידרוקסידי. מלבד מגיבים אלו ניתן להשתמש במגיבים נוספים כגון סידן קרבונט, חומצה בורית, סולפיטים ובעזרת שימוש באנזים בטא גלקטוזידאז.
 


שימושים בלקטולוז                                                                  

טיפול באנצפלופתיה כבדית
הכבד מנטרל אמוניה – חומר רעיל למוח, על ידי המרה של האמוניה לאוריאה. מחלות כבד פוגעות ביכולת הכבד לבצע המרה זו וכתוצאה מכך מצטברת אמוניה בדם. עלית רמת האמוניה בדם גורמת לעלית בריכוז האמוניה במוח ופגיעה בו.
 
לקטולוז מפורק על ידי חיידקי המעיים לחומצה לקטית, חומצה אצטית וחומצה פורמרית ופחמן דו חמצני.  פירוק הלקטולוז לחומצות גורם לירידה ב – Ph במעי והמרה של אמוניה ליום אמוניום אשר אינו נספג אל הדם. "לכידת" האמוניה במעי גורמת להפחתת כמות האמוניה בדם.
 
טיפול בעצירות
השפעת לקטולוז על הפחתת ספיגת האמוניה מהמעי אל הדם משרה לחץ אוסמוטי אשר גורם לכניסת מים אל המעי. תוכן המעי הופך לנוזלי ורך יותר ומאפשרת טיפול מעצירות.  


לקטולוז - Lactulose

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום