Facebook


ליקסוז - Lyxose

ליקסוז הינו חד סוכר בן חמישה פחמנים, נוסחתו הינה:  C5H10O5.
ליקסוז אינו נפוץ בטבע, ניתן למצוא את הליקסוז כמרכיב בגליקוליפידים של בקטריות. 
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום