Facebook


לחץ אונקוטי - Oncotic pressure

לחץ אונקוטי, או לחץ אוסמוטי קולואידי, הינו צורה של לחץ אוסמוטי המושרה על ידי חלבונים, בעיקר אלבומין, בפלזמה של כלי דם (דם/נוזל) הגורם למשיכת נוזל בחזרה לתוך הנימים.
 
הלחץ האונקוטי נע בין 3 ל-4 קילו-ניוטון למ"ר, או בין 0.03 ל-0.04 אטמוספרות ומהווה רק כחצי אחוז מסך הלחץ האוסמוטי. עם זאת, לחץ אונקוטי ממלא תפקיד מרכזי ביצירת חלק מנוזלי הגוף, כולל הנוזל הבין-תאי.
 
דפנות הנימים חדירים בקלות למים ולחומרים בעלי משקל מולקולרי נמוך, אך לא לחלבונים. קצב הסינון של הנוזל דרך דופן הנימים נקבע על ידי ההבדל בין הלחץ האונקוטי, אשר תורמים על ידי חלבוני הפלזמה, לבין הלחץ ההידרוסטטי של הדם. אלבומין הינו החלבון השכיח בפלזמה ותורם לכ -75% מהלחץ האונקוטי המופעל.
 
הלחץ האונקוטי פוחת במחלות הכרוכות בירידה בריכוז חלבוני הדם - בעיקר אלבומינים. ירידת לחץ זו עשויה להיות אחת הסיבות לכך שהנוזל מצטבר בחלל הבין תאי וגורם לבצקת.
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום