Facebook

לחיצת כתפיים כנגד מכשירי ייעודי, אחיזה רחבה - machine shoulder press - wide grip, הינו תרגיל אשר מבוצע בדרך כלל בסביבת חדר כושר. התרגיל מיועד לפיתוח שריר הכתף – בעיקר דלתואיד קדמי, אך גם על הדלתואיד האמצעי. למכשיר זה מספר גרסאות הכוללות: העמסת משקל על ידי מנוף כבל או העמסת משקל על ידי פלטות  - מכשירים מסוג Hammer Strength
 


 לחיצת כתפיים כנגד מכשיר ייעודי, אחיזה רחבה -    Machine Shoulder Press - wide grip
 

לחיצת כתפיים - מורכב - מכשיר ייעודי - לפיתוח שריר הכתפיים
 
 
הגדרה:

• תרגיל - מורכב. 
 
• סוג תנועה: דחיפה / דחיקה. 
 
• מישור תנועה: מישור פרונטלי - חזיתי.
 
 
הנחיות לביצוע התרגיל:

נקודת מוצא:

• שבו על ספסל עם תמיכה לגב, כאשר כפות הרגליים מונחות בשלמות על הרצפה.

• כוונו את גובה המושב כך שהידיות יהיו בגובה הכתפיים בעת האחיזה.ביצוע:

• לחצו את הידיות כלפי מעלה עד לטווח תנועה מלא.

• הורידו את הידיות בחזרה למטה למצב ההתחלה בצורה מבוקרת.​
 
 
הערות וטיפים:

• מומלץ לבצע חימום עם משקל קל יותר לפני הרמת משקלים כבדים.
 
• שמרו על תנועה מבוקרת וחלקה לאורך כל התרגיל.
 
• שימו לב לתנוחת הגב התחתון שלכם. כאשר אתה לוחצים משקל מעל הראש, תהיה לכם נטייה לקמר את הגב. שמרו על שרירי הליבה שלכם מעורבים כך שתשמרו על יציבה טובה.
 
 טעויות נפוצות:

• הימנעו משגיאות נפוצות אלו כדי לשמור על בטיחות ויעילות בזמן ביצוע התרגיל:

• שימוש במומנטום ( תנופה ) - אל תשתמשו במומנטום הגוף כדי להרים את המשקולות במקום להסתמך על כוח הכתפיים. הקפידו על תנועה מבוקרת ויציבה.
 
• טווח תנועה לא שלם - הימנעו מחזרות חלקיות; הורידו את הידיות עד שהמרפקים שלכם יהיו בזווית של 120 מעלות כדי למקסם את מעורבות השרירים.
 
 
• עומס יתר על הגב התחתון - שמרו על עמוד השדרה ניטרלי; הימנעו מהקשתת יתר של הגב התחתון על ידי שילוב / כיווץ שרירי הליבה.
 
• נעילת מרפקים – בסיום התנועה ( פשיטת המרפק ), הימנעו מנעילה של המרפקים כדי למנוע לחץ מיותר עליהם.

• בחירת משקל / עומס כבד מדי - בחרו משקל שמאתגר את השרירים שלכם, בהתאם לטווח החזרות שבחרתם - אך שמאפשר לכם לשמור על צורה נכונה לאורך כל התרגיל.
 
flag2, flag, report, mark

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום