Facebook

הלבאטור סקפולה  (  השריר מרים השכם ) -levator  scapulae,  הינו שריר הממוקם בצוואר ונקרא על שם פעולתו של העלאת עצם השכמה. זהו אחד השרירים האחראים לתנועה וייצוב חגורת הכתפיים. השריר משתתף בהרמת עצם השכם ובסיבובה - תנועה המשולבת בקירוב של הזרוע או בפשיטתה בחגורת הכתף. 
 
 
תפקיד:
התפקיד העיקרי של עצם השכמה הוא למשוך את עצם השכמה כלפי מעלה ולקרב אותה אל ראש. בנוסף, השריר גורם לסיבוב כלפי מטה של עצם השכמה במהלך תנועות מסוימות.

 

תחל:
מקור השריר במספר נקודות לאורך חוליות הצוואר - חוליות C1, C2, C3 ו-C4

 

אחז:
השריר מתחבר לגבול המדיאלי של עצם השכמה, המשתרע מהזווית העליונה לגבול המדיאלי העליון.

 

אספקת דם:
אספקת הדם לשריר מסופקת על ידי ענפים של העורק התת-שפתי -  Subclavian artery


 


 לבאטור סקפולה - Levator scapulae

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום