Facebook


כושר גופני

כושר גופני הינו מכלול יכולות של האדם לביצוע מאמצים גופניים שונים בעלי מאפיינים פיזיולוגיים שונים. 

מרכיבי הכושר הגופניו מערכות הגוף הרלוונטיות הינם: 


מרכיבי הכושר הגופני:                                                              

כוח 
מבטא את היכולת להתגבר על משקל המתנגד לכיווץ השריר.
כוח מרבי (RM1): המשקל המרבי עליו ניתן להתגבר פעם אחת.
כוח מתפרץ: המהירות בה ניתן להתגבר על משקל תת-מרבי.
סיבולת כוח: הזמן /מס' החזרות בו ניתן להתגבר על משקל תת-מרבי.

 

סיבולת 
מבטאת את יכולתו של אדם להתגבר על עייפות הולכת ומצטברת במהלך פעילות גופנית.
קצרת טווח(אנאירובית): עד 2 דק'
בינונית טווח: לפעילויות פחות עצימות 2-15 דק'
ארוכת טווח: לפעילות ממושכת 15+ דק'
 


מהירות-
מבטאת את היכולת לעבור בזמן הקצר ביותר את המרחק שבין 2 נקודות.
מהירות מחזורית: מתבצעת בעזרת תנועה חוזרת ונשנית של הגפיים (ריצה,שחייה...)
מהירות על-מחזורית: תנועה מהירה (אגרוף, סייף...)
 


מערכות גוף הרלוונטיות                                                             

מערכת הלב-ריאה
כושר אירובי – מבטא את היכולת של הגוף להשתמש בחמצן ע"מ להפיק אנרגיה במסלול האירובי בפעילות תת-מרבית.
סיבולת אירובית: היכולת לפעול פרק זמן ממושך תוך שימוש ברמת חמצן תת-מרבית קבועה בשריר ושמירה על רמת ח.חלב קבועה בו ובדם.
כוח אירובי מרבי (VO2MAX): היכולת לפעול פרק זמן בינוני תוך שימוש ברמת חמצן מרבית/גבוהה עם עלייה ברמת ח. החלב בשריר ובדם.
 


מערכת השרירים
כושר אנאירובי: מתבסס על ביצועי שריר ספציפי בהתאם ליכולתו לבצע משימות קצרות בעלות עצימות גבוהה.
סיבולת אנאירובית: הספק אנאירובי ממוצע, מס' חזרות גבוה
כוח מרבי: הספק אנאירובי מרבי, RM1
 


מערכת עצבית-שרירית
כושר מוטורי – תנועתי, מתבסס על היכולת להפעיל את שרירי הגוף בצורה יעילה עפ"י צורת הגירוי העצבי.

זריזות: יכולת לשנות את עמדת ותנוחת הגוף במרחב מצומצם בזמן הקצר ביותר.
שיווי משקל: היכולת לשלוט בתנוחת/עמדת הגוף.
דיוק: היכולת לשלוט על תנועת הגוף תוך הפעלת הכוח , הכיוון והעוצמה
זמן תגובה: מהירות הפעלת הגוף מרגע הופעת הגירוי ועד התגובה.
הרפיה: היכולת להגיע לרפיון שריר/ קב' שרירים מסוימים במהירות.
 
 
 
מרכיבי הכש"ג הנוטים לבריאות ואיכות חיים – סיבולת לב-ריאה, טונוס שרירים.
מרכיבי הכש"ג הנוטים לספורט הישגי – כוח אירובי מרבי, כוח, חוזק, סיבולת שריר, זריזות, מהירות, זמן תגובה ודיוק.
 
המרכיבים המשותפים בין השניים נבדלים ברמת העצימות – סיבולת לב-ריאה,גמישות,שיווי משקל, קואורדינציה והרפיה.
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום