Facebook

מכופפי שורש כף היד הינם קבוצת שרירים האחראים על כיפוף מפרק שורש כף היד, המאפשרים ליד לנוע לעבר משטח כף היד של האמה. תנועות אלו חיוניות לפעילויות שונות, כגון: אחיזה, הרמה ושינוע חפצים.
 
 
קבוצת שרירי מכופפי שורף כף היד כוללת את השרירים הבאים:
 

כופף האצבעות השטחי - Flexor Digitorum Superficialis.
 
כופף האצבעות העמוק - Flexor Digitorum Profundus.
 
שריר הכף הארוך - Palmaris Longus.
 
כופף שורש כף היד החישורי - Flexor Carpi Radialis.
 
כופף שורש כף היד הגומדי  - Flexor Carpi Ulnaris.תפקיד:
תפקידם העיקרי של מכופפי שורש כף היד הוא לכופף את היד במפרק שורש כף היד. תנועה זו חיונית לפעילויות שונות, כגון: אחיזה, הרמה ותפעול חפצים. חלקם גם נחשבים כמכופפים חלשים של המרפק. 

 


תחל:
מקורות שרירי כופפי שורש כף היד ממוקמים בדרך כלל באפיקונדיל המדיאלי של עצם הזרוע -  Medial epicondyle of the humerus (הבולטת הגרמית בצד הפנימי של המרפק) ולאורך ההיבט הקדמי של עצמות האמה. 

 

אחז:
מכופפי שורש כף היד מתחברים בדרך כלל על פני השטח הקדמיים של פרק שורף כף היד, בעיקר לעצמות הקרפליות והמטאקרפליות. נקודות החיבור הספציפיות יכולות להשתנות בין שרירים. 

 

אספקת דם:
אספקת הדם לשרירי מכופפי שורש כף היד מסופקת בדרך כלל על ידי ענפים של העורקים הרדיאליים והאולנאריים. 

 


 כופפי שורש כף היד -
 Wrist Flexors

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום