Facebook

כופף שורש כף היד הגומדי  - Flexor Carpi Ulnaris  הינו שריר הממוקם באמה, בצד האולנרי. זהו אחד השרירים האחראים על כיפוף שורש כף היד ומעורב בתנועות שונות של היד. השריר נחשב כמכופף שורש כף היד החזק ביותר וממלא תפקיד חשוב בפעילויות שונות, כגון: תרגילי הרמת משקולות הכוללים כיפוף וקירוב של פרק כף היד, ענפי ספורט טניס וגולף, השריר מייצב את שורש כף היד ומסייע ביצירת הכוח הדרוש לכיפוף שורש כף היד. 
 
 
תפקיד:
התפקיד העיקרי של שריר כופף שורש כף היד הגומדי הינו לכופף ולקרב את פרק כף היד. כאשר השריר מתכווץ, כף היד נעה לכיוון הצד האולנרי. השריר נחשב למכופף חלש של המרפק. 

 

תחל:
השריר מתחבר לשתי נקודות עיקריות:
 
ראש עצם הזרוע: מקורו באפיקונדיל המדיאלי של עצם הזרוע -  Medial epicondyle of the humerus (הבולטת הגרמית בצד הפנימי של המרפק).
 
ראש אולנרי: מקורו מהאולקרנון - Olecranon ומשלושת הרבעים העליונים של הגבול האחורי של האולנה.

 

אחז:
השריר מתחבר לעצם המטאקרפלית החמישית. 

 

אספקת דם:
השריר מקבל אספקת דם על ידי ענפים של העורק האולנרי - Ulnar artery, כלי דם ראשי באמה.
 


 כופף שורש כף היד הגומדי -
 Flexor Carpi Ulnaris

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום