Facebook

כופף האצבעות השטחי - Flexor Digitorum Superficialis הינו שריר הממוקם באמה. זהו אחד השרירים השטחיים בחלק הקדמי של האמה שממלא תפקיד חשוב בתנועות הידיים והאצבעות.
 
 
תפקיד:
תפקידו העיקרי של שריר כופף האצבעות השטחי הינו לכופף את שורש כף היד ואת האצבעות. 

 

תחל:
ישנן שתי נקודות מוצא לשריר:
 
הראש ההומרואולנרי - מתחבר לאפיקונדיל המדיאלי של עצם הזרוע - Medial epicondyle of the humerus -  בליטה גרמית בצד הפנימי של המרפק.
 
הראש הרדיאלי – שמתחבר לחצי הפרוקסימלי של הגבול הקדמי של עצם הרדיוס.

 

אחז:
ארבעת הגידים של השריר מתחברים לארבע האצבעות  - פרט לאגודל. 

 

אספקת דם:
השריר מקבל את אספקת הדם שלו מענפים של העורק הרדיאלי - Radial artery  והעורק האולנרי -  Ulnar artery, כלי דם עיקריים באמה.
 


 כופף האצבעות השטחי -
 Flexor Digitorum Superficialis

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום