Facebook
פגישת היכרות- ליאור נפגש עם המטופל לשם תיאור המקרה, המצב הבריאותי הכללי והבעיה הספציפית שבגינה פנה המטופל לקבלת עזרה. 

פגישה ראשונה- לאחר פגישת ההיכרות, ליאור נפגש באופן אישי עם המטופל. בחלק מן המקרים יעבור המטופל אבחון מטבולי באמצעות מערכת ה- BODY GEM ( במקרים בהם נדרשת ירידה במשקל לצד הטיפול הקליני. לדוגמה, במצב של עודף שומנים בדם / כבד שומני / סוכרת ). בפגישה הראשונה יותאם למטופל תפריט מותאם לבעיה הקלינית הספציפית תוך שילוב והתאמת התפריט לאורח החיים והעדפותיו התזונתיות של המטופל. כמו כן נשמח להמליץ על פעילות גופנית כחלק מתמיכה וחיזוק הטיפול התזונתי הקליני וכחלק מהפנמת אורח חיים בריא ומאוזן.

יש לציין כי בהרכבת התפריט האישי נלקחים בחשבון הפרמטרים הבאים: משך תקופת המחלה, חומרתה והסימפטומים הנלווים לה, נטילת תרופות ומינונם, מצב בריאותי כללי בעבר ובהווה, תוצאות בדיקות דם, מסמכים רפואיים, בקשות ספציפיות מאת הרופא המטפל. כמו כן, יינתן מענה לצרכים רגשיים ומנטאליים ולכל צורך אישי אחר שיועלה במהלך הפגישה.

פגישות מעקב - על פי צורך יגיע המטופל לפגישות נוספות ( לפעמים די במפגש אחד- שניים ולפעמים יש צורך בסדרת מפגשים, הכל בהתאם לאופי המקרה ). לפגישות הללו בדרך כלל ליאור מבקש להצטייד בבדיקות דם חדשות, במסמכים רפואיים עדכניים ולאורם הוא בוחן את התקדמות המטופל, עד מיצוב הבעיה הקלינית ואף מיגורה . ליאור מוודא השפעת הטיפול על מערכות הגוף הרלוונטיות, שיפור איכות החיים ולא פחות חשוב - ניהול חיים תקינים ועשירים קולינארית למרות המגבלות הבריאותיות.

תחומי טיפול קליני:
טיפול בבעיות במערכת העיכול
טיפול ביתר לחץ דם
טיפול בעודף שומנים בדם וכבד שומני
טיפול בפרה סוכרת וסוכרת
טיפול בכולסטרול
טיפול במעי רגיז
טיפול במחלת הגאוט
טיפול בצליאק
טיפול במחסורים תזונתיים
טיפול בצמחונים / טבעונים
טיפול באלרגיות ורגישות למזון ( חלב, לקטוז, פרוקטוז ).


למידע נוסף >>>
 

טיפול בבעיות קליניות

ייעוץ אחד על אחד

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום