Facebook

שריר הטרס מינור ( נקרא גם השריר העגול הקטן ) - Teres Minor, הינו שריר קטן ומשולש הממוקם בחלק העליון והחיצוני של הגב. מקורו בגבול הרוחבי של עצם השכמה, במיוחד מהמשטח הגבי של עצם השכמה, בין הזווית התחתונה לחלל המשולש. הוא ממוקם ממש מעל שריר הטרס מאג'ור -teres major. זהו אחד מארבעת השרירים בחגורת הכתפיים אשר נחשבים לשרירי מסובב הכתף - Rotator cuff.
 
 
תפקיד:
תפקידו העיקרי של שריר הטרס מינור הינו לסייע בסיבוב הזרוע במפרק הכתף, במיוחד בסיבוב כלפי חוץ. הטרס מינור פועל בשילוב עם שרירי מסובבי הכתף - Rotator cuff, בשל גודלו הקטן יחסית, השריר מייצר מומנט / כוח  יחסית קטן ולכן השפעתו בעיקר בייצוב מפרק הכתף. 

 

תחל:
מקורו של השריר במשטח הרוחבי של עצם השכמה - Scapula

 

אחז:
החלק האחורי הבולט הצדדי של עצם הזרוע העליונה של ה-  Humerus Tuberosity.
 


אספקת דם:
אספקת דם לשריר מתבצעת על ידי העורק הסקפולרי - Scapular artery

 


 טרס מינור - Teres minor

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום