Facebook

שריר הטרס מייג'ור  (  השריר העגול הגדול ) -Teres major,  מאופיין בצורתו העבה, המלבנית והמוארכת במקצת. השריר ממוקם באזור הכתף, המשתרע מעצם השכמה ועד עצם הזרוע. למרות קרבתו לשני שרירים השייכים לקבוצת מסובבי הכתף: שריר האינפרספינטוס - Infraspinatus והטרס מינור -Teres minor, ה- טרס מייג'ור אינו נחשב כחלק מקבוצת שרירים זו. למרות זאת, לטרס מייג'ור יש תפקיד חשוב בתנועות וביציבות של מפרק הכתף. 
 
 
תפקיד:
שריר הטרס מייג'ור ממלא תפקיד משמעותי בתנועת הכתף והזרוע. השריר פועל בשילוב עם שרירים אחרים לשם ביצוע תנועות שונות, במיוחד אלו הכרוכות בהארכה, אדוקציה וסיבוב מדיאלי של עצם הזרוע במפרק הכתף - או במילים פשוטות יותר, הזזת הזרוע לאחור, סיבובה פנימה ומשיכתה לעבר קו האמצע של הגוף. הטרס מייג'ור פועל לעתים קרובות בסינרגיה עם שריר הרחב גבי -Latissimus dorsi.

  


 טרס מייג'ור - Teres major

 
תחל:
שריר הטרס מייג'ור מתחבר למשטח האחורי בגבול התחתון של עצם השכמה.

 

אחז:
שריר הטרס מייג'ור מתחבר לעצם הזרוע - Humerus בחריץ הבין-שכבתי -  Bicipital Groove.

 

אספקת דם:
אספקת הדם לשריר מגיעה מענפים של העורק התת-סקפולרי - Subscapular artery, שהוא ענף של העורק השחי. 

 

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום