מושגים

טראוז - Threose

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום

 
טראוז הינו חד סוכר בן ארבעה פחמנים, נוסחתו הינה:  C4H8O4