Facebook
מעקב משקלי העבודה בחדר הכושר / סטודיו, מאפשר ניתוח מקצועי של תכניות האימון שלך ומעקב אחר ההתקדמות שלך כמסלול אימונים ארוך טווח. 

דיווחי המשקלים יקלטו ויופק לך דו"ח התקדמות ביחס למטרות שהוצבו לך. 

 
התרגילים שנבחרו הינם תרגילי בסיס ומפתח לכל קבוצת שריר - הרלוונטים למעקב. חשוב ביותר - בתרגילי מוטות עם פלטות:

חשוב - ציין  / ני את המשקל הכללי:


לדוגמה, אם את / ה מרים / מה בלחיצת חזה - 30 ק"ג בכל צד - אל תרשמו 30 - אלא - 80 - זהו המשקל הכללי הכולל את משקל העבודה בכל צד + משקל המוט!

בהצלחה!

 

מעקב משקלים