Facebook


טאלוז - Talose

טאלוז הינו חד סוכר בעל שישה פחמנים נוסחתו C6H12O6.
טאלוז אינו מצוי במזונות. מדענים הצליחו לבודד טאלוז מאנטיביוטיקה - Tallysomycin. 
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום