Facebook
סמל: N.
מספר אטומי: 7.
מסה אטומית: 14.00674 amu.
נקודת התכה:  209.9 – מעלות צלזיוס.
נקודת רתיחה: 195.8– מעלות צלזיוס.
מספר פרוטונים / אלקטרונים: 7.
מספר נויטרונים: 7.
קטגוריה: אל מתכות.מבנה                                                                                 
חנקן הינו הייסוד השביעי בטבלה המחזורית. אטום החנקן מכיל 7 פרוטונים וניוטרונים בגרעין ושבעה אלקטרונים. 2 אלקטרונים בקליפה הראשונה ו - 5 אלקטרונים בקליפה שניה. 
© כל הזכויות שמורות לבעלי האתר: ליאור שנהב. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, לצלם או לעשות שימוש כלשהו בתוכן עמוד זה, ללא אישור מראש בכתב מהנהלת האתר. אין להתייחס למידע באתר כאל עצה רפואית , כתחליף לעצה רפואית או כתחליף להתייעצות עם כל בעל מקצוע אחר. התוספים המתוארים אינם תרופות ואינם תחליף לתרופות. כל העושה במידע זה שימוש על מנת לטפל בעצמו או באדם אחר, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד!
איזוטופים נפוצים                                                                 

שני איזוטופים יציבים קיימים בטבע:
N14 – חנקן 14 האיזוטופ הנפוץ ביותר, מהווה כ – 99.63% מכלל החנקן בטבע.

N15 – חנקן 15 מהווה כ – 0.37%  מכלל החנקן בטבע.

איזוטופים נוספים קיימים אך אינם יציבים ומתקיימים לרוב בין שניות אחדות למילי שניות.


חנקן - Nitrogen

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום