Facebook

הראש הצידי של שריר הארבע ראשי ( השריר הנרחב הצידי ) - Vastus lateralis הינו אחד מארבעת שרירי הארבע ראשי הממוקמים בחלק הקדמי של הירך. זהו השריר הגדול והצדדי (החיצוני) של קבוצת הארבע ראשי וממלא תפקיד חשוב בשמירה על איזון ויציבות במהלך פעילות גופנית. 
 
 
תפקיד:
תפקידו העיקרי של הראש הצידי של השריר הארבע ראשי הינו לבצע פשיטה במפרק הברך אך גם ממלא תפקיד חשוב בייצוב מפרק הברך, כדי לשמור על מעקב תקין של הפיקה ולמנוע תנועה צדדית מוגזמת.

 

תחל:
מקורו של הראש הצידי של שריר הארבע ראשי הינו מעצם הירך – Femor, מהטרוכנטר הגדול -  Greater trochanter של עצם הירך - בליטה גרמית בולטת קרוב למפרק הירך, הקו הבין-טרוכטרי, ההיבט הרוחבי של linea aspera, רכס אנכי על המשטח האחורי של עצם הירך והמחיצה הבין-שרירית הצידית. נקודות מוצא אלו מספקות לשריר חיבור נרחב לעצם הירך.

 

אחז:
השריר מתחבר לגיד הארבע ראשי, אשר מחובר לבסיס פיקת הברך. 
 


אספקת דם:
השריר מקבל אספקת דם מענפי עורק הירך - Femoral artery, כולל העורק הגניקולרי היורד -  Descending genicular artery ועורק הירך ה-lateral circumflex femoral
 


 הראש הצידי של שריר הארבע ראשי -
 Vastus Lateralis

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום