Facebook

הראש העמוק של שריר הארבע ראשי ( השריר הנרחב הביניימי ) - Vastus Intermedius, הינו אחד מארבעת שרירי הארבע ראשי הממוקמים בחלק הקדמי של הירך וממלא תפקיד בפשיטת הברך. 
מיקומו פנימי והוא כמעט מוסתר על ידי השרירים האחרים ואינו ניתן למישוש. 
 
תפקיד:
תפקידו העיקרי של השריר הינו פשיטת הברך. 

 

תחל:
מקורו של השריר במשטח הקדמי והצדדי של עצם הירך -  Femur.

 

אחז:
השריר מתחבר לגיד הארבע ראשי, אשר מחובר לבסיס פיקת הברך. 

 

אספקת דם:
השריר מקבל  אספקת דם מענפי עורק הירך - Femoral artery.
 


 הראש העמוק של שריר הארבע ראשי -
 Vastus Intermedius

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום