Facebook

הנחיות

הנחיות התו הסגול - קורונה

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום

 
למען בטיחותכם ובטיחותנו אנו מתכוונים לעקוב אחר הנחיות התו הסגול באדיקות. 


הנהלים החדשים להגעה לקליניקה כוללים:

- לבישת מסכות על ידי צוות הקליניקה. 
- חבישת כפפות והקפדה על חיטוי ציוד המדידה לפני כל מדידה עם לקוח.  

אנו מבקשים מכם להקפיד להגיע אל הקליניקה עם מסכות. 
לא תותר כניסת לקוחות ללא מסיכה. 

כמו כן, בכניסה לעסק תהיה עמדת אלכוג'ל ומגבונים.


ביחד נצלח את תקופת הקורונה תוך שמירה על אורח חיים בריא וספורטיבי.

שלכם, צוות הקליניקה.