Facebook

השריר הדו-ראשי - Biceps Brachii ממוקם בזרוע העליונה ואחראי על מספר תנועות במפרקי המרפק והכתפיים. 
 
 
תפקיד:
שני ראשי השריר הדו-ראשי מתאחדים לגיד אשר מתחבר לבליטה על עצם הרדיוס של האמה - Radial Tuberosity.

התפקידים העיקריים של השריר הדו-ראשי כוללים:

1. כיפוף של המרפק.
2. סופינציה של האמה.
3. סיוע בכיפוף כתף. 


 

תחל:
הראש ארוך: מקורו בבליטה הסופרגלנואידית של עצם השכמה . Supraglenoid Tubercle

הראש קצר: מקורו ב"קצה בליטת מקור העורב" - Corracoid process, של עצם השכמה. 

 

אחז:
בליטה על עצם הרדיוס של האמה - Radial Tuberosity.

רקמת חיבור - Bicipital Aponeurosis
 


 שריר הדו ראשי של הזרוע - Biceps Brachii


כפי שהשם מרמז לשריר שני ראשים, ארוך וקצר:
הראש ארוך: מקורו בבליטה הסופרגלנואידית של עצם השכמה - Supraglenoid Tubercle. הראש ארוך עובר לאורך הזרוע ומתמזג עם הראש הקצר.
 
הראש קצר: מקורו ב"קצה בליטת מקור העורב" - Corracoid process, של עצם השכמה. הראש קצר מהווה את עיקר מסת השריר.
 
אספקת דם:
אספקת הדם ל-biceps brachii מתבצעת על ידי ענפים מהעורק הברכיאלי - .Brachial Artery

 

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום