Facebook

שריר הדלתואיד הקדמי הינו אחד משלושת ראשי שריר הדלתואיד, הממוקם בכתף. הדלתואיד הקדמי ממוקם בחלק הקדמי של הכתף ומעורב במספר תנועות, כולל כפיפה וסיבוב מדיאלי של הזרוע.
 
 
תפקיד:
שריר הדלתואיד הקדמי אחראי על תנועות כגון: כפיפת כתף, קירוב אופקי של הכתף וסיבוב מדיאלי של הזרוע במפרק הכתף. 
 


דלתואיד קדמי - Anterior Deltoid


תחל:
הראש הקדמי – Anterior  deltoid, מקורו בשליש הצדדי של עצם הבריח – Clavicula.
 
 
אחז:
השריר מתחבר לבליטה בעצם הזרוע  - .Deltoid tuberosity of the humerus נקודת חיבור זו מאפשרת לדלטואיד הקדמי להפעיל את כוחו על הזרוע במהלך תנועות שונות.


אספקת דם: אספקת הדם לשריר דלתואיד הקדמי מסופקת על ידי ענפים של עורק השחי - Axillary artery
 

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום