Facebook

שריר הדלתואיד האמצעי - Lateral Deltoid הינו שריר עבה ומשולש היוצר את קו המתאר המעוגל של הכתף. השריר ממקום באזור המרכזי של הכתף – שריר הדלתואיד וממלא תפקיד מכריע בתנועות כתף שונות.
 
 
תפקיד:
שריר הדלתואיד האמצעי אחראי בעיקר על תנועת הרחקת כתף, אשר כרוכה בהרמת הזרוע מהגוף לצד. השריר מעורב גם בכיפוף והארכת כתפיים ותורם למגוון רחב של תנועות זרועות.
 


 דלתואיד אמצעי - Lateral Deltoid 


תחל:
הראש האמצעי – lateral / Intermediate deltoid, מקורו בזיז האקרומיון של עצם השכמה -  Scapula והחלק הסמוך של קוץ השכם - spine of the scapula  של עצם השכמה.
 
 

אחז:
השריר מתחבר לבליטה בעצם הזרוע  -  Deltoid tuberosity of the humerus נקודת חיבור זו מאפשרת לדלטואיד הקדמי להפעיל את כוחו על הזרוע במהלך תנועות שונות.
 


אספקת דם:
שריר הדלתואיד האמצעי מקבל את אספקת הדם שלו מענפים של עורק בית השחי - Axillary artery -  כלי דם מרכזי באזור בית השחי. 

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום