Facebook

הדלתואיד האחורי - Posterior Deltoid הינו אחד משלושת ראשי השריר הדלתואיד, הממוקם בכתף. השריר מהווה את החלק האחורי של שריר הדלתואיד ותורם לצורה ולתפקוד הכללי של מפרק הכתף.
 
 
תפקיד:
הדלתואיד האחורי ממלא תפקיד מכריע בתנועת הרחקה אופקית של הכתף וסיבוב חיצוני. זה מסייע במשיכת הזרוע לאחור וסיבובה החוצה.
 


 דלתואיד אחורי - Posterior Deltoid 


תחל:
הראש האחורי –  Posterior deltoid, מקורו קוץ השכם - spine of the scapula.
 


אחז:
השריר מתחבר לבליטה בעצם הזרוע  -  Deltoid tuberosity of the humerus נקודת חיבור זו מאפשרת לדלטואיד הקדמי להפעיל את כוחו על הזרוע במהלך תנועות שונות.
 


אספקת דם:
שריר הדלתא מקבל את אספקת הדם שלו מענפים של עורק בית השחי - Axillary artery -  כלי דם מרכזי באזור בית השחי. 

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום