Facebook
לקטולוז – Lactulose
לקטולוז הינו דו סוכר סינטטי אשר משמש לטיפול בעצירות כרונית ובאנצפלופתיה כבדית.
דו סוכרים הינם מולקולות המורכבות משתי יחידות של חד סוכרים אשר מחוברים בקשר גליקוזידי.
נוסחתם הכללית של דו סוכרים הינה: C12H22O11. דו סוכרים נפוצים בתזונת האדם הינם:
סוכרוז  Sucrose– בנוי מגלוקוז ופרוקטוז.
לקטוז  Lactose– בנוי מגלוקוז וגלקטוז.
מלטוז Maltose – בנוי משתי יחידות גלוקוז


דו סוכרים - Disaccharides

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום