לקטולוז – Lactulose
לקטולוז הינו דו סוכר סינטטי אשר משמש לטיפול בעצירות כרונית ובאנצפלופתיה כבדית.

מושגים

דו סוכרים - Disaccharides

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום

 
דו סוכרים הינם מולקולות המורכבות משתי יחידות של חד סוכרים אשר מחוברים בקשר גליקוזידי.
נוסחתם הכללית של דו סוכרים הינה: C12H22O11. דו סוכרים נפוצים בתזונת האדם הינם:
סוכרוז  Sucrose– בנוי מגלוקוז ופרוקטוז.
לקטוז  Lactose– בנוי מגלוקוז וגלקטוז.
מלטוז Maltose – בנוי משתי יחידות גלוקוז