Facebook
דהידרוקסיאצטון הינו חד סוכר בן שלושה פחמנים, נוסחתו הינה:  C3H6O3.
 
מקורות תזונתיים הינם מהצומח כגון: קנה סוכר וסלק הסוכר, כמון כן משמש דהידרוקסיאצטון ליצירת גליצרין.
שימושים תעשייתיים – קרמים לשיזוף העור.

 

דהידרוקסיאצטון עובר זירחון לדהידרוקסיאצטון פוספט, המשמש כמטבוליט ביניים בגליקוליזה ובמטבוליזם של פרוקטוז
 


דהידרוקסיאצטון - Dihydroxyacetone

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום