Facebook
גולוז הינו חד סוכר בעל שישה פחמנים נוסחתו C6H12O6.
גולוז אינו שכיח בטבע ואינו נמצא במזונות באופן טבעי.


גולוז - Gulose

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום