Facebook

ברכיאליס – Brachialis  ( מכונה גם שריר הזרוע או שריר הטייכמן ), הינו שריר עבה ורחב בזרוע העליונה המשתרע בין עצם הזרוע והאולנה. הברכיאליס ממוקם במישור הקדמי של הזרוע העליונה מתחת לשריר הדו-ראשי. הברכיאליס הוא אחד משלושת שרירי מכופפי המרפק.
 
 
תפקיד:
התפקיד העיקרי של שריר הברכיאליס הינו כיפוף המרפק. זהו מכופף חזק של האמה ופועל בשילוב עם שרירים אחרים כמו שרירי הדו-ראשי כדי לבצע תנועות שונות, כגון הרמת חפצים וקירוב היד אל הכתף.
 
שריר הברכיאליס ממלא תפקיד חיוני בכיפוף המרפק, תורם באופן משמעותי לתנועת האמה. הברכיאליס נחשב כ"מכופף טהור" של מפרק המרפק, ללא קשר לכיוון האמה ומוכר כתורם הגדול ביותר לכיפוף המרפק.
 
בניגוד לשרירים אחרים המעורבים בתנועות המרפק, הברכיאליס אינו תורם לא לסופינציה ולא לפרונציה של האמה. 

 

תחל:
הברכיאליס מתחבר למשטח הקדמי של עצם הזרוע - Humerus, במיוחד מהחצי התחתון של עצם הזרוע, ממש מעל מפרק המרפק, לאורך החצי המרוחק של ציר עצם הזרוע.
 


אחז:
הברכיאליס מתחבר לעצם האולנה - Ulna, אחת משתי עצמות האמה,  בחלק הפרוקסימלי הקרוב למרפק ב -Ulnar tuberosity, בליטה גרמית על הצד הפנימי של האולנה ליד מפרק המרפק.

 

אספקת דם:
אספקת הדם לשריר הברכיאליס מגיעה מענפים שונים של העורק הברכיאלי - Brachial artery, כלי דם מרכזי בזרוע. 
 


 ברכיאליס - Brachialis

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום