בניית תכניות תזונה ואימונים לפעילות גופנית
מאפייני ההתאמה האישית הינם: 
 
• מטבוליזם - הוצאה קלורית בסיסית, אשר שונה מאדם לאדם.
• סוג הפעילות הגופנית.
• עומס האימונים היומי  / שבועי. 
​• התאמה להעדפות תזונתיות ולאורח החיים - אשר תאפשר את שמירת התוצאות לאורך        זמן. 
• מצב מנטלי - התאמה ליכולת המתאמנים להתמודד עם קצב השינויים בתזונה ובאורח          החיים. 
בניית תכניות אימונים למטרות שונות: 

• עליה במסת השריר.
• הפחתת אחוז ומסת שומן.
• תמיכה ושיפור ביצועים לענפי סבולת: ריצה, רכיבה, שחייה ועוד. 
​• שימוש באימוני כוח כהשלמה לאימוני חוץ / בית / משקל גוף / סטודיו. 
בניית תפריט מותאם לפעילות גופנית על ידי אבחון המטבוליזם האישי בשיטה מדעית אמינה ומדויקת, ניתוח רמת האימון היומית והשבועית ומתן המלצות לפעילות גופנית. 
 
ביצוע פעילות גופנית, הן סבולת והן אימוני כוח, מצריך תמיכה תזונתית לשם שיפור ביצועים, התאוששות, בניית הגוף והכנתו לאימונים הבאים. על ידי הערכת מטבוליזם ניתן לדייק את התפריט לשם:
 
• שיפור יכולת גופנית וביצועים.
• עליה במסת השריר.
• הפחתת אחוז ומסת שומן.
• שיפור וקיצור תהליך ההתאוששות.
• תמיכה במערכת החיסונית ובמערכת העצבית המושפעות מאימונים עצימים.