הסרטונים המקושרים הינם לשם הדגמה כללית בלבד. 
ביצוע התרגילים בחדר הכושר צריך להתבצע תחת השגחת מדריך כושר מוסמך.

ביצוע תרגילים

הנחיות 

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום