Facebook
בין גרעין האטום לאלקטרונים קיימים כוחות משיכה אשר גוברים על כוחות הדחייה בין האלקטרונים. האלקטרונים נעים סביב גרעין האטון במסלולים אשר נקראים אורביטלים. האורביטלים מסודרים בקליפות. האלקטרונים אשר נעים באורביטלים קרובים לגרעין נעים במסלול הצמוד לגרעין, האלקטרונים אשר נעים באורביטלים רחוקים מהגרעין נעים במסלולים פחות "מסודרים" 
אורביטלים הם למעשה חישוב מתמטי להסתברות למציאת אלקטרון הכל רגע נתון.
קיימות מספר רמות של אורביטלים: s, p, d, f, g. 
אלקטרונים קשורים לתופעות רבות כגון יצירת זרם חשמלי, תכונת המגנטיות ויצירת קשרים בין אטומים ליצירת מלחים ומולקולות אורגניות אשר מרכיבות את המזון אותו אנו אוכלים.   

מינרלים – יסודות של מתכות כגון מגנזיום, אבץ, נתרן, ברזל ועוד, קיימים בגופנו כיונים של מתכות בעלי מטען חשמלי אשר נגרם משינוי מספר האלקטרונים באטום. משמעות מטען חיובי היא שהייסוד נוטה למסור אלקטרונים, לדוגמה – למגנזיום מטען חיובי + 2, כלומר מגנזיום  נמצא בגופנו בצורת קטיון דו ערכי – יון טעון במטען חיובי עקב מסירת 2 אלקטרונים.
 
המלח השולחני – נתרן כלורי, הינו מבנה של סריג יוני. סריג יוני הוא מבנה המורכב מיונים חיוביים ושליליים הנמשכים זה לזה באמצעות קשרים יוניים,  אשר נגרמים מכוח המשיכה בין מטעניהם המנוגדים. היונים החיוביים – קטיונים, הם בדרך כלל יוני מתכת, במקרה של מלח שולחני  - יון הנתרן  ואילו היונים השליליים  - אניונים, הם בדרך כלל יוני אל מתכת, במקרה של המלח השולחני – יון הכלור. המטענים המנוגדים מאזנים זה את זה, למטען כללי ניטרלי.
מולקולות אורגניות כגון: פחמימות, חלבונים, שומנים, ויטמינים, פיטוכימיכלים ועוד, נוצרות על ידי יצירת קשרים קוולנטים – שיתופיים בין יסודות. קשר קוולנטי נוצר כאשר כל אטום משני אטומי הקשר תורם לקשר מספר זהה של אלקטרונים. 


אלקטרון - Electron

האלקטרון הינו החלקיק תת אטומי הקטן ביותר הידוע. ​מסת האלקטרון הינה  9.10938356 * 10-31 ק"ג. מסת האלקטרון הינה  1:1836 ממסת הפרוטון.  מטענו  של האלקטרון שלילי ונהוג לסמנו בסימן -e.  מסת האלקטרון אינה נלקחת בחשבון בחישובי מסה אטומית, מאחר והאלקטרון נחשב לכמעט חסר מסה בהשוואה לשאר מרכיבי האטוםפרוטון ונויטרון
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום