Facebook


אלוז - Allose

אלוז הינו חד סוכר בעל שישה פחמנים נוסחתו C6H12O6.
אלוז אינו שכיח בטבע, ניתן למצוא את האלוז בעלי העץ shrub Protea rubropilosa או באצות בשם Ochromas malhamensis.
 
לאלוז מיוחסות תכונות אנטיקרצינוגניות, נוגדות דלקת, אלוז נחשב כנוגש חמצון ובעל יכולת להשפיע על שלב חלוקת התא – G1 בתאים סרטניים בכבד.  
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום