Facebook

שריר האינפראספינטוס –Infraspinatus הינו אחד מארבעת השרירים בחגורת הכתפיים אשר נחשבים לשרירי מסובב הכתף - Rotator cuff.  זהו שריר עבה ומשולש הממוקם בחלק האחורי של עצם השכמה – Scapula
 
 
תפקיד:
התפקיד העיקרי של שריר האינפראספינטוס הוא סיבוב חיצוני של מפרק הכתף
וייצוב עצם הזרוע במפרק הגלנוהומרלי -  Glenohumeral joint. השריר פועל בשילוב עם שרירים אחרים מקבוצת מסובבי הכתף - Rotator cuff כדי לייצב ולשלוט בתנועת הכתף.

 

תחל:
השקע שמתחת לקוץ השכמה - Infraspinous fossa

 

אחז:
השריר מתחבר אל בליטה הגדולה יותר של עצם הזרוע, אחת מבליטות הגרמיות של עצם הזרוע העליונה - החלק האחורי הפרוקסימלי של ה-Humerus Tuberosity.

 

אספקת דם:
שריר האינפראספינטוס מקבל  אספקת דם מענפי עורק השכמה והעורקים המעגליים - , scapular and circumflex arteries המהווים חלק מרשת כלי הדם סביב הכתף.
 


 אינפראספינטוס - Infraspinatus

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום