Facebook
אימון שרירי הגב בבית ללא ציוד כגון מתח מהווה אתגר. את שרירי החזה ושרירי היד האחורית ( תלת ראשי ) קל יותר לאמן, מאחר ותפקיד שרירים אלו הינו לבצע פעולת "דחיפה", כלומר אנו יכולים לדחוף את משקל גופנו כנגד גרביטציה.

לעומת זאת תפקיד שרירי הגב הינו לבצע תנועות "משיכה" ולקרב עצמים אל גופנו. אנו יכולים למשוך את גופנו אל עצם קבוע = מתח, או למצוא מקור התנגדות אשר ניתן למשוך / לקרב אלינו. גומיות התנגדות מספקות לנו את האפשרות הזו, במגוון מישורי עבודה על שרירי הגב.
 
מצורף סרטון בו מודגמים תרגילים שונים לשרירי הגב בשימוש בגומיה אלסטית.
קיימים סרטונים רבים ברשת בנושא זה, אם כי סרטון זה מכסה את התנועות הרלוונטיות העיקריות.

האימון מתאים לנשים ולגברים - ברמות התנגדות שונות ( ניתן לווסת את ההתנגדות בשינוי מתח הגומיה ). לנשים - בצעו בכל תרגיל 3 סטים של 12 - 15 חזרות.
גברים - בצעו כ - 4 סטים של 8 - 12 חזרות. 

אימון לשרירי הגב בבית - עם גומיות

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום