Facebook

תחליפי מזונות

איך מבצעים החלפות?

על מנת לבצע החלפת מזון כל שהוא בתפריט אנו צריכים:

1. להכיר את גודל המנות, לזהות את המזון שאנו רוצים להחליף.
2. לדעת להגדיר את המזון מבחינת כמות המנות שיש לנו בתפריט.
3. לבחור מזון אחר ולאכול ממנו את אותן מספר מנות. 


 
דוגמאות להחלפת מנות פחמימה

דוגמה להחלפה:
  החלפת כוס אורז בתפריט בפסטה.
מנת פחמימה מוגדרת כחצי כוס אורז, בארוחת הצהריים שלכם יש כוס אורז, למעשה בארוחת הצהריים שלכם יש 2 מנות של פחמימה לפי הגדרת תחליפי המזונות.
מנת פחמימות מוגדרת כחצי כוס פסטה, לכן ההחלפה במקרה זה פשוטה, במקום כוס אורז נאכל כוס פסטה.
 
מנת פחמימות = חצי כוס פסטה.
מנת פחמימות  = חצי כוס אורז.
 
כוס פסטה  = 2 מנות פחמימה.
כוס אורז = 2 מנות פחמימה.
 
דוגמה נוספת: החלפת 2 פרוסות לחם בשיבולת שועל.
מנת פחמימה מוגדרת כפרוסת לחם, מאחר ואנו רוצים להחליף 2 פרוסות לחם, הרי שמדובר בשתי מנות פחמימה. היות ומנת פחמימה מוגדרת כ – 2 כפות שיבולת שועל, נחליף 2 פרוסות לחם ב – 4 כפות שיבולת שועל.
 
מנת פחמימות = פרוסת לחם.
מנת פחמימות  = 2 כפות שיבולת שועל.
 
2 פרוסות לחם  = 2 מנות פחמימה.
4 כפות שיבולת שועל = 2 מנות פחמימה. 
דוגמה להחלפת מנת בשר  / דג

דוגמה להחלפה:
החלפת 150 גר' חזה עוף במנת דג בקלה
מנת בשר  / דג  מוגדרת כ – 100 גר' חזה עוף, אנו מעוניינים להחליף 150 גר' חזה עוף, כלומר  1.5 מנות  בשר / דג לפי הגדרת תחליפי המזונות.
מנת דג  בקלה מוגדרת כ – 130 גר', לכן במקום מנה וחצי של חזה עוף נאכל  195 גר' דג בקלה.
 
מנת בשר  / דג = 100 גר' חזה עוף.
מנת בשר  / דג = 130 גר' דג בקלה.
 
1.5 מנות בשר  / דג = 150 גר' חזה עוף.
1.5 מנות בשר  / דג = 150 גר' חזה עוף. 
דוגמאות להחלפת מנת שומן

החלפת כף טחינה בשקדים

מנת שומן מוגדרת ככפית טחינה, אנו מעוניינים להחליף כף טחינה = 2 כפיות טחינה, כלומר 2 מנות שומן לפי הגדרת תחליפי המזונות.
מנת שומן  בקלה מוגדרת כ – 10 שקדים  לכן במקום כף טחינה נאכל  20 שקדים.
 
מנת שומן = כפית טחינה = 1/2 כף טחינה.
מנת שומן = 10 שקדים.
 
2 מנות שומן = 2 כפיות טחינה = כף טחינה.
2 מנות שומן = 20 שקדים.