א
 
ג
 
ח
 
מ
 
פ
ב
ברוקולי - Broccoli
 
 
 
 
 
 
 
 
ו
ויטמין -  Riboflavin - B2
 
 
 
 
 
 
 
 
ש
שעוות - Waxes