מהם המשתנים העיקריים הרלוונטים מבחינת הרכב הגוף לצריכת חלבון?

הרכב הגוף - מודל שני רכיבים
הרכב הגוף ניתן להגדרה על פי מודל שני רכיבים, מסת שומן - Fat mass-FM ומסת גוף כחושה - Lean body mass - LBM. מסת הגוף הכחושה מתייחסת למסת הגוף נטולת השומן. בתרשים הבא, מובאת דוגמה לשוני משמעותי בין אנשים בעלי משקל גוף זהה: 
שני האנשים שוקלים 80 ק"ג. לאחד מהם 10% שומן והרכב גוף אשר ניתן להגדירו כ - 8 ק"ג מסת שומן ו - 72 ק"ג מסת גוף כחושה, לשני 22% שומן והרכב גוף אשר ניתן להגדירו כ - 17.6 ק"ג שומן ו - 62.4 מסת גוף כחושה. 

כלומר נמצא בין שניהם הבדל של כמעט 10 ק"ג במסת הגוף הכחושה! 


הבדלים מטבוליים בין מסת הגוף הכחושה לבין מסת השומן               

 מסת הגוף הכחושה כוללת את כל איברי הגוף, לרובות מסת שריר. למסת הגוף הכוחשה פעילות מטבולית גבוהה הן בתנאי פעילות גופנית והן במצב מנוחה. לעומתה, למסת השומן פעילות מטבולית נמוכה ודרישת חלבון מזערית בהשוואה למסת הגוף הככושה. בטבלה הבאה מצויינת ההוצאה הקלרית בתנאי מנוחה - RMR, לרקמות הגוף השונות:
במחקרים בנושא דרישת חלבון יומית בספורטאים לא נמצאה התייחסות להרכב גוף שונה 

 מסת הגוף הכחושה כוללת את כל איברי הגוף, לרובות מסת שריר. למסת הגוף הכוחשה פעילות מטבולית גבוהה הן בתנאי פעילות גופנית והן במצב מנוחה. לעומתה, למסת השומן פעילות מטבולית נמוכה ודרישת חלבון מזערית בהשוואה למסת הגוף הככושה. בטבלה הבאה מצויינת ההוצאה הקלרית בתנאי מנוחה - RMR, לרקמות הגוף השונות:

התאמת צריכת החלבון להרכב הגוף

כתבות בנושא תזונת ספורט

מתאמנים רבים צורכים מזנות אשר מוגדרים כחלבונים בהתאם להמלצות היומיות לצריכת חלבון. הפרמטרים על פיהם מתבססת התאמת החלבון הינם: מטרת המתאמנים, כמות ועומס האימונים השבועי ומשקל הגוף. האם התאמת כמות החלבון על פי משקל גוף מדויקת דיה? האם הגיוני ששני מתאמנים בעלי אותו משקל גןף, אך עם שוני מהותי באחוז השומן ומסת הגוף הכחושה יצרכו את אותה כמות חלבון?  
כתבות ומאמרים אחרונים באתר
Image
Image
Image
Image
כתבות נוספות בנושא
כתבות נוספות בנושא
כתבות נוספות בנושא
כתבות נוספות 
כתבות נוספות בנושא