תוספי תזונה -
 2012

עדכוני מחקרים

השפעת תוספת תזונתית של בטא-אלאנין על ביצועי ריצה מהירה לסרוגין
רקע: בטא-אלאנין הינו חומר המוצא בגוף לייצור קרנוזין, תוספת תזונתית של בטא-אלאנין הוכחה יעילה כאמצעי להגדלת הריכוז של הקרנוזין בשרירים, הפחתת עייפות ושיפור ביצועים ספורטיביים בספורטאים. השימוש בבטא-אלנין בספורט הוא נרחב. עם זאת, השפעת תוספת תזונתית של בטא-אלאנין בפעילויות ספורטיביות רבות,  אינה חד משמעית.
 
מטרה: הערכת השפעת תוספת תזונתית של בטא-אלנין על מאמצים ריצה בעצימות גבוהה, ויכולת אנאירובית מירבית (ARC).
 
שיטות: חמישים גברים מאומנים חולקו באופן אקראי, באופן כפול סמיות, לשתי קבוצות-   קבוצת בטא-אלאנין (, 2 × 800 מ"ג, 3 פעמים ביום; CarnoSyn, n = 26) או פלסבו (PL, 2 × 800 מ"ג מלטודקסטרין טבליות, 3 פעמים ביום, n = 24).מבחן מאמץ מדורג (GXT) בוצע על מנת לקבוע מהירות שיא (PV). שלוש ריצות מהירות לתשישות בוצעו ב110, 100, ו 90% של PV, עם 15 דקות של מנוחה בין  האינטרוואלים. המרחקים ייצגו מאמץ עד לתשישות. רגרסיה לינארית שמשה לקביעת השיפוע של יחסים אלה על מנת להעריך ביצועים אירוביים ואנאירובי, בהתאמה.
 
תוצאות: לא הייתה השפעה משמעותית לטיפול (p> 0.05) על יכולת אנאירובית מירבית, בגברים או נשים. בנוסף, לא נצפתה השפעה על זמן מאמץ לתשישות TTE.
 
מסקנות: נראה שתוספת תזונתית של בטא-אלנין אינה משפרת ביצועי מאמצים בעצימות גבוהה הנמשכים כ 2-5 דקות, בגברים או נשים.


 
 
Smith-Ryan, AE, Fukuda, DH, Stout, JR, and Kendall, KL.. High-velocity intermittent running: effects of beta-alanine supplementation. J Strength Cond Res 26(10): 2798-2805.
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום

 
עדכונים בנושא תזונה, תזונת ספורט, פעילות גופנית ואורח חיים בריא.