תזונה קלינית-
2012

עדכוני מחקרים

השפעת שיבוש השעון הביולוגי על מאזן אנרגיה ומטבוליזם.
רקע: שיבוש השעון הביולוגי קשור להתפתחות השמנת יתר על ידי שיבוש הפרשת הורמונים רבים השולים על קצב חילוץ החומרים.
 
מטרה: בדיקת השפעת שיבוש השעון הביולוגי על שינה, הוצאת אנרגיה, חמצון אבות המזון, תיאבון, והורמונים הקשורים לתהליכים אלו.
 
שיטה:  שלושה עשרה משתתפים בגיל 2.5 ± 24.3 בעלי BMI של 1.7 ± 23.6 השתתפו במחקר מוצלב אקראי. עבור כל תנאי, יממה מקוצרת  (3 × 21 שעות), יממה  מוארכת (3 × 27 שעות) לעומת תקופת מחזור 24 שעות, המשתתפים שהו בתא סגור המאפשר מדידת פליטת חמצן ודו תחמוצת הפחמן. בנוסף נמדדו המשתנים הבאים:  שינה, הוצאת אנרגיה, חמצון אבות המזון,  ותיאבון. דגימות דם ורוק נלקחו כדי לקבוע את רמות המלטונין, גלוקוז, אינסולין, גרלין, לפטין, פפטיד דמוי גלוקאגון 1 (GLP-1), וריכוזי הקורטיזול.
 
תוצאות: חוסר תיאום בשעות היממה, או שלב מתקדם או בשלב העיכוב, לא גרם לשינוי בתיאבון או הוצאת אנרגיה, ואילו במשתנים הקשורים לתזונה (גלוקוז, אינסולין, גרלין, לפטין, וGLP-1) נצפו דפוסים החדשים. עם זאת, חוסר בתיאום השעות בשלב המתקדם גרם להשטחה של דפוס הפרשת קורטיזול (P <0.001), ריכוזי אינסולין מוגבר (P = 0.04), והגדיל את חמצון פחמימות (P = 0.03)  לעומת ירידה בקצב חמצון חלבונים (P = 0.001). חוסר בתיאום השעות בשלב המאוחר גרם לשינוי דפוסי השינה ולהארכת שנת תנועות העיניים המהירה  REM (P <0.001) כמו כן שלב זה גרם גם להגדלת קצב חילוף החומרים בשינה (p = 0.02), עליה ברמת הגלוקוז בדם  (p = 0.02) וירידת רמת ה - פפטיד דמוי 
גלוקאגון 1 (P = 0.02), הגדיל את קצב חמצון פחמימות (P = 0.01) וגרם לירידה בקצב חמצון החלבונים (p = 0.003).
 
מסקנות: ההשפעה העיקרית של שיבוש השעון הביולוגי, הארכת שעות היממה או קיצורן, הינה הפרעה נלווית של חילוף החומרים התלוי בגלוקוז ואינסולין. למרות שמאזן האנרגיה או שעות השינה לא הושפעו במידה רבה.  אכילה ושינה בזמני יממה חריגים עלולים ליצור סיכון בריאותי באמצעות הפרעה מטבולית.
 
  
Hanne KJ Gonnissen, Femke Rutters, Claire Mazuy, et al. Effect of a phase advance and phase delay of the 24-h cycle on energy metabolism, appetite, and related hormones. Am J Clin Nutr 2012;96 689-697.
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום

 
עדכונים בנושא תזונה, תזונת ספורט, פעילות גופנית ואורח חיים בריא.