תזונה קלינית - 2013

עדכוני מחקרים

השפעת חלבון סויה על גורמי סיכון קרדיווסקולאריים: מחקר אקראי ומבוקר.
רקע: מחלות לב וכלי דם היא הגורם המוביל למוות בארצות הברית ובעולם. ניסויים קליניים הראו כי צריכת חלבוני סויה גורמת להפחתה ברמת השומנים בדם ולהפחתה ברמת לחץ הדם. השפעת חלבון סויה על גורמי סיכון קרדיווסקולאריים לא נחקרה היטב.
 
מטרה:  בחינת השפעת צריכת חלבוני סויה על שינוי ריכוזי סמני דלקת ואדיפונקטין בדם ותפקוד תאי האנדותל.
 
שיטות: במחקר השתתפו 102 גברים ונשים בריאים. ערכי ל"ד ממוצעים: ל"ד סיסטולי 159 -  120 mmHg, ל"ד דיאסטולי 95 – 80 mmHg. המשתתפים חולקו ל – 3 קבוצות במחקר אקראי, מבוקר פלסבו, כפול סמיות, 3 שלב ניסוי. בקבוצה ראשונה ניתן למשתתפים  40 גרם של תוסף חלבון סויה (89.3 מ"ג איזופלאבון ), בקבוצה שניה ניתן למשתתפים 40 גרם של תוסף חלבון חלב ובקבוצה השלישית ניתן למשתתפים 40 גרם פחמימה מורכבת כפלצבו. נמדדורמות הפלזמה של סמני דלקת:
 C-reactive protein, interleukin-6, TNF-alpha, סמני תפקוד האנדותל E-selectin, thrombomodulin וחלבוני הצמדות לאנדותל.
בנוסף נמדדו חלבונים המופרשים מרקמת השומן: לפטין, אדיפונקטין ו –  resistin. רמת סמני הדלקת נמדדה בתחילת המחקר ובסיומה של כל התערבות.
 
תוצאות: צריכת חלבון סויה גרמה לשינוי משמעותי ברמת ה -  selectin בהשוואה  לחלבון חלב p=0.014, ולירידה ברמות הלפטין בהשוואה לצריכת פחמימות p=0.011. לא נצפו שינויים משמעותיים בכל גורמי סיכון אחרים.
 
מסקנות: תוספת חלבון סויה עשויה להפחית את רמות ה-selectin ולפטין. דרושים מחקרים נוספים אשר יבהירו את המנגנונים שבאמצעות חלבון עשוי מקנה השפעות מגנות על גורמי סיכון קרדיווסקולאריים.
 
 
C M Rebholz, K Reynolds, M R Wofford, et al. Effect of soybean protein on novel cardiovascular disease risk factors: a randomized controlled trial. European Journal of Clinical Nutrition (2013) 67, 58–63
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום

 
עדכונים בנושא תזונה, תזונת ספורט, פעילות גופנית ואורח חיים בריא.