פיזיולוגיה - 2013

עדכוני מחקרים

השפעת הזרקת סטרואידים, פיזיותרפיה, או שניהם על תוצאות קליניות בחולים עם Epicondylalgia 
(tennis elbow)
רקע: הזרקת סטרואידים ופיזיותרפיה הינם טיפולים נפוצים ל - epicondylalgia  המוכרת לרוב בשם  tennis elbow. עם זאת, ראיות לגבי היעילות בשילוב הטיפולים לוקות בחסר.
 
מטרה: בדיקת היעילות של הזרקת סטרואידים, פיזיותרפיה, בחולים עם epicondylalgia.
 
שיטות: מודל מחקר  2 × 2  עיוור, אקראי, מבוקר פלסבו, נערך ב – 17 מרפאות באוסטרליה. סך של 165 חולים בגילאי 18 שנים ומעלה הסובלים מ -  epicondylalgia במשך 6 שבועות או יותר, נרשמו בין יולי 2008 ועד מאי 2010; מעקב שנתי הושלם בחודש מאי 2011.  43 חולים קיבלו טיפול הכולל הזרקת סטרואידים, 41 חולים קיבלו טיפול הכולל זריקת פלצבו, 40 חולים קיבלו טיפול הכולל הזרקת סטרואידים בתוספת פיזיותרפיה, 41 חולים קיבלו טיפול הכולל זריקת פלצבו פלוס פיזיותרפיה.
 
תוצאות: הזרקת סטרואידים לא גרמה להתאוששות מלאה או שיפור רב, למעשה נמצאו תוצאות נמוכות במדדי השיפור במהלך שנה לעומת הטיפול בפלצבו, והישנות חוזרת של הפציעה במהלך שנה. בין הקבוצות אשר קיבלו טיפול פיזיותרפיה וללא פיזיוטרפיה לא נמצאה שונות בדירוג החלמה מלאה או שיפור רב או הישנות הפציעה. דפוסים דומים נמצאו לאחר 26 שבועות, עם החלמה מלאה או נמוכה שיפור רב לאחר הזרקת סטרואידים לעומת פלסבו. לא היה הבדל בין החולים שקבלו את זריקת הסטרואידים בתוספת פיזיותרפיה לעומת סטרואידים לבד.
 
מסקנות:  בקרב חולים עם epicondylalgia, השימוש  הזרקת סטרואידים לעומת פלסבו הביא לתוצאות קליניות גרועות לאחר  שנת מעקב, טיפולי פיזיותרפיה לא יגרמו להבדלים משמעותיים.
 
 
Brooke K. Coombes, PhD; Leanne Bisset, PhD; Peter Brooks, MD, FRACP; Asad Khan, PhD; Bill Vicenzino, PhD. Effect of Corticosteroid Injection, Physiotherapy, or Both on Clinical Outcomes in Patients With Unilateral Lateral Epicondylalgia. JAMA. 2013;309(5):461-469.
 
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום

 
עדכונים בנושא תזונה, תזונת ספורט, פעילות גופנית ואורח חיים בריא.