פיזיולוגיה - 2015

עדכוני מחקרים

האם פעילות גופנית מסייעת לחולי יתר לחץ דם ריאתי?
יתר לחץ דם ריאתי גורם לפגיעה בכלי הדם המספקים דם מהלב לריאות. במצב זה קיימת עלייה בלחץ כלי הדם הריאתיים, לתנגודת ריאתית המקשה על הנשימה, לאי ספיקת לב הגורמת לעייפות. הסיבה שרופאים חוששים להמליץ על פעילות גופנית לחולי יתר לחץ דם ריאתי הינה עומס על הלב.
 
על פי מטא אנליזה שפורסמה לאחרונה במגזין הרפואי  Circulation Heart Failure, חולי יתר לחץ דם ריאתי עשויים להרוויח מביצוע פעילות גופנית. המטא אנליזה כללה ניתוח 16 מחקרים בהם השתתפו 434 חולי יתר לחץ דם ריאתי. על פי המאמר פעילות גופנית גורמת לירידה בלחץ הדם בעורקים הפולמונרים ומעלה את הסבילות לפעילות גופנית באופן בטוח. במט אנליזה נמצא קשר בין ביצוע פעילות גופנית ולבין שיפור משמעותי במבחן 6-דקות הליכה (6MWD), שיפור בצריכת שיא של החמצן (Peak Vo2), שיפור בלחץ דם עורקי ולאיכות חיים טובה יותר.
 
מרבית המחקרים שנותחו בדקו השפעת פעילות גופנית מתונה, שבדרך כלל מומלצת לחולים עם אי ספיקת לב, לפיכך החוקרים אינם ממליצים כי חולי יתר לחץ דם ריאתי יתחילו לעסוק כעת באימוני אופניים או ריצה.  כמו כן, תכניות האימון נתנו תחת בקרה והשגחה של אנשי מקצוע. לפי ההנחיות הקליניות המקובלות מומלץ לחולי יתר לחץ דם ריאתי לעסוק בפעילות גופנית מתונה תחת השגחה.
Pandey A, et al. Efficacy and Safety of Exercise Training in Chronic Pulmonary Hypertension: Systematic Review and Meta-Analysis.Circ Heart Fail. 2015 Nov.
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום

 
עדכונים בנושא תזונה, תזונת ספורט, פעילות גופנית ואורח חיים בריא.