תזונה קלינית -
2015

עדכוני מחקרים

דילוג על ארוחת הבוקר גרם לעליה ברמות הסוכר בדם לאחר ארוחת צהריים וערב בסוכרתיים מסוג 2. 
מחקר חדש מראה קשר בין דילוג על ארוחת הבוקר לבין רמת סוכר גבוהה יותר בדם לאחר ארוחת צהריים וארוחת ערב בסוכרתיים מסוג 2, שאינם תלויים באינסולין.
 
 
דילוג על ארוחת הבוקר נקשר באופן עקבי עם עליה יחסית בערכי HbA1c וכן לעליה ברמת הסוכר לאחר ארוחה בסוכרתיים מסוג 2. מטרת המחקר הייתה לבדוק את השפעת הדילוג על ארוחת הבוקר על רמת הסוכר הדם לאחר ארוחת צהריים וערב, כאשר שתי הארוחות הכילו 700 קק"ל.
 
 משתתפי המחקר היו 22 סוכרתיים מסוג 2, גיל 1 ± 56.9 שנים, BMI – 28.2 ± 0.6, ערכי  0.1% 
±HbA1c 7.7 , משך הזמן שעבר מהופעת הסוכרת 0.7 ± 8.4 שנים.
 
המשתתפים חולקו באופן אקראי לשני ימי מבחן: יום אחד עם ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב  וליום מבחן שני בו לא אכלו ארוחת בוקר, אך אכלו ארוחת צהריים וארוחת ערב.
במחקר נמדדו רמות הגלוקוז לאחר ארוחה, אינסולין, C-peptide,  חומצות שומן חופשיות
גלוקגון ו – iGLP-1.
 
בימים ללא ארוחת בוקר, רמות שיא הסוכר לאחר ארוחת צהריים ולאחר ארוחת הערב היו גבוהות ב -40% ו -25%, בהשוואה לימים בהם אכלו הנבדקים את ארוחת הבוקר. רמות האינסולין לאחר ארוחת הצהריים ולאחר ארוחת הערב היו נמוכות יותר מאשר בימים בהם נאכלה ארוחת הבוקר.
בימים ללא ארוחת בוקר נצפו רמות גבוהות יותר של חומצות שומן חופשיות, רמות נמוכות יותר של iGLP-1.
 
מסקנת החוקרים הייתה שדילוג על ארוחת הבוקר עשוי לגרום לעליה ברמות הסוכר לאחר ארוחת הצהריים והערב במשך היום באופן יחסי בסוכרתיים מסוג 2. אחד ההסברים לעליה ברמות הסוכר לאחר ארוחת במשך היום היא "תופעת הארוחה השנייה", כלומר אכילה ארוחת בוקר משפרת את היענות תאי בטא בלבלב  - התאים אשר מפרישים אינסולין, במשך היום. 
Jakubowicz D et al. Fasting until noon triggers increased postprandial hyperglycemia and impaired insulin response after lunch and dinner in individuals with type 2 diabetes: A randomized clinical trial. Diabetes Care 2015 Oct; 38:1820.
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום

 
עדכונים בנושא תזונה, תזונת ספורט, פעילות גופנית ואורח חיים בריא.